Welcome

Selamat Membaca, semoga berguna dan salam kenal,...

Sabtu, 17 November 2012

contoh lelayu dalam bahasa jawaWara-wara
LELAYU
Inalillahi wainailaihi rojiun
Sampun marak sowan wonten ngarsanipun Gustin Ingkang Maha Kuasa Eyang/Bapa kula :
Paino bin Karno Dikupo
Puput yuswa 85 taun
Dinten        : Minggu Kliwon,19 Juli 2010
Wanci        : 11.00 WIB
Jalaran nandang gerah sak wetalis wekdal wonten griyo sakit dr. Moewardi Solo.
Dene layon badhe kasarekaken :
Dinten        : Senin legi, 20 Juli 2010
Wanci        : 11.00 WIB
Wonten      : Astana Loyo Surakarta
Dumateng para sanak kadang, tanggi tepalih, mbok bilih suwargi kagungan kalepatan, mugi kersa pangaksama. Mugi-mugi sedaya amalipun tinampa pikantuk kaswargan langgeng. Amin.
                                                                    Salam Sari,20 Juli 2010
Ingkang nandang sungkawa
Dherek bela sungkawa:
1.   Dina   (adhi)
2.   Tono  (adhi)                                          Para putra wayah almarhum